Go to Top

Profil

Herfra har Niels Bonde kompetencen

Efter at have arbejdet med forskellige former for transport og spedition siden 1996 har jeg opnået bred erfaring i branchen – i særdeleshed indenfor dansk/EU og norsk toldbehandling – og nu er tiden inde til, at jeg koncentrerer mig om toldbehandling i min egen virksomhed.

Jeg er oprindeligt uddannet skibsmægler, og har siden taget diplomuddannelser i både dansk og norsk toldbehandling. Jeg synes, at toldbehandling er spændende, fordi der hele tiden er udfordringer i at få transporten problemfrit over landegrænserne.

Det kræver ofte at både systemer, myndigheder og kompetence skal gå op i en højere enhed, og det er jeg efterhånden blevet ekspert i.  Derfor er Niels Bonde Spedition blevet skabt hen over sommeren 2013.

Fra 1996 til 2002 har jeg gennem forskellige jobs blandt andet opnået erfaring med skibsklarering/operation, shipping, havneprocedure, import af seafood fra Nordatlanten, tekstiler fra Fjernøsten og levende dyr. Desuden et betydeligt myndighedskendskab i disse forbindelser.

Fra 2002 til 2007 var jeg ansat på et færgerederi som toldspeditør og fik stor erfaring med færge-ekspedition af toldpligtigt gods og toldbehandling på grænsen til/fra EU og Norge.

Fra 2007 til juli 2013 fortsatte jeg min karriere på en spændende speditions virksomhed, hvor jeg fik ansvaret for al toldbehandling og påbegyndte virksomhedens egen produktion af danske tolddokumenter og efterfølgende norske tolddokumenter.

Herudover arbejdede jeg meget med udfordrende sendinger med komplekse toldaspekter og har derfor fået indgående kendskab til toldprocedurerne i EU og Norge. I EU naturligvis til fortoldning, men i høj grad også forsendelsesprocedurerne og de udfordringer, der er forbundet med afslutning af forsendelser på forskellige måder og steder i EU. I Norge med fortoldning samt procedurerne omkring tollagerhold og godsregistrering.

Siden 2011 har jeg undervist Speditørelever i toldbehandling på Århus Købmandsskole.

Jeg har kompetencen til at rådgive og løse enhver toldmæssig opgave i både EU/Danmark og Norge, således at mine kunders transporter kan komme problemfrit over landegrænserne. Herudover har jeg gennem mange års samarbejde opnået et godt forhold til myndigheder i både Danmark og Norge.

Niels Bonde Larsen

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015)