Go to Top

Vi tilbyder

Konsulentbistand på toldområdet

Vi tilbyder:

Konsulentbistand på toldområdet, herunder også ansøgning om forskellige bevillinger hos Skat, styring af regnskab til aktiv forædling og toldoplag samt løsning af toldsager der er gået i hårdknude.

Danske tolddokumenter (import/Export) og EU-fortoldning
Norske tolddokumenter (import/Export)
Svenske tolddokumeter (import/eksport) i samarbejde med vores svenske samarbejdspartnere Ecus AB
Sparring og formidling omkring forsendelsesdokumenter(T-dokumenter)
Undervisning

Dansk og Norsk toldbehandling

Vi er:

Diplomcertificeret i dansk toldbehandling hos Skat og Danske Speditører.
Diplomcertificeret i norsk toldbehandling hos LTL og det Norske Tollvesen.

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015)

Ved indmelding til toldbehandling venligst benyt mailadr. order@nbspedition.dk for at sikre effektiv ekspedition.

På forhånd tak.